Στατιστικά Παρουσίες προπονήσεων

Στον τομέα αυτό θα ανακοινώνονται από τον 09/2017 οι παρουσιίες και τα ποσοστά συμμετοχών των κολυμβητών μας στις προπονήσεις αγωνιστικής και προαγωνιστικής ομάδας.

top