Επικοινωνία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας :

Πρέδρος ΑΚΟΒΒ κα Αργυροπούλου Λυδία    6932575251
Έφορος κολύμβησης ΑΚΟΒΒ κα. Καλογεροπούλου Άννα  6980338889

Προπονήτρια ΑΚΟΒΒ  κα Δήμα Λίανα  6937102008
Προπονητής ΑΚΟΒΒ  κος Αράπης Θεόδωρος  6944475754

top