Προκήρυξη και η λίστα συμμετοχών (πηγή ΚΟΕ) κολυμβητικής ημερίδας ορίων πανελληνίων πρωταθλημάτων κολύμβησης ΑΚΟΒΒ

Η προκήρυξη και η λίστα συμμετοχών (πηγή ΚΟΕ) της ημερίδας ορίων του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρης Βάρκιζας σε μορφή pdf .

top